• Репортажи
 • Интервюта
 • Рецензии
 • Статии
 • Информация
 • Епиграми
 • Поезия
 • Драматургия

  Стремя се винаги да предавам максимално точно и професионално подаваната от мен информация. За съжаление в съвременната епоха "масовата култура" тържествува над "сериозната култура" най-вече чрез СМК (средствата за масова комуникация). Медиите са в състояние да превърнат цял един народ в народ-публика, който да получава своя "интелектуален" заряд на ниска цена и съответно на ниско равнище. Без дори да подозира, че е оплетен в мрежите на малокултурието, бавничко се примирява със застоялото си и лениво положение на средностатистически консуматор.
  В потвърждение на това са думите на Маршъл Маклуън:

  "Типът на масовите средства за комуникация определя типа на културата на цивилизацията".