Всеки път тръгва от някъде...
Всеки път води за някъде...
Всеки път е жива история...
Всеки път са думи неказани...
Всички публикации са със запазени права на автора и неразрешеното им копиране, използване и възпроизвеждане е нежелателно.
За всякакви въпроси, предложения и коментари, моля свържете се с автора.
Десислава Томова © 2008
За сайта се грижи: www.zoomania.org