• Видео
 • Галерия
 • Отзиви в медиите
 • Автореклами

  КОНЦЕПЦИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ "НА ЕДИН ДЪХ"

  Идеята на предаването "НА ЕДИН ДЪХ" прозира под покривката на външните събития. В него авторката иска да разкаже в модерна форма за щастието, любовта, състраданието, толерантността, способността и неумението да се приспособяваме към бързопроменящия се свят.

  Аудиторията на предаването е с акцент главно върху мислещото звено на обществото и към ВСИЧКИ МЛАДИ ПО ДУХ ХОРА. Ние - група творци в най-неподходящото за креативност време в държавата се ОПИТВАМЕ ДА ЗАПАЗИМ буден духа на българската интелигенция.

  А дали е възможно това - тук и сега ?!? Загрижеността за духовното здраве на нацията НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ !!! Нито пък регистрирането на трагикомичните усилия на българина в борбата му за оцеляване.

  "НА ЕДИН ДЪХ" е своеобразен барометър на по-значимите и интригуващи прояви в сферата на културата и изкуството.

  В по-общ план политиката на предаването е ориентирана към съхраняване и развитие на българското изкуство, което заема достойно място в европейската културна история.

  Интерес представляват и новаторските идеи и проекти, както и популяризирането на млади таланти.

  "НА ЕДИН ДЪХ"се опитва да отговори на новото време по адекватен начин като интегрира в себе си различните форми на изкуство.

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДАВАНЕТО

  Магазинното предаване разглежда всички форми на изкуство, човешкото поведение и професиите като изкуство. Целта ни е да разкрием свободата на човешкия дух и многостранността на неговите проявления. Изказа ни ще е спонтанен и неподправен, на моменти граничещ с крайна ексцентричност и екстремни преживявания. Стремежът е към постигането на "интелигентна експресивност". С всяко следващо издание на предаването "НА ЕДИН ДЪХ" автора ще се опитва да се противопоставя на всички норми и ограничения във формата на представяне - авангарден синтаксис, провокации и неподозирани обрати. И все пак, постепенно, намирайки своите специфики, "На един дъх" започна да изгражда собствен медиен образ.